ECOBRICX

2050 yılına kadar Dünya’daki banliyö nüfusunun 3,1 milyar kişi artması ve bu artışın büyük bir kısmının gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi beklenmektedir. Dünyanın zaten aşırı nüfuslu bölgelerinin hükümetleri, devasa gecekondularını ve artan banliyö nüfusunu nasıl yönetecekleri konusunda giderek daha vahim bir sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Gecekondularda yaşayan tüm Latin Amerika kentlilerinden, mevsimlik kulübelerde yaşayan uzak Afrika köylerine kadar, güvenilir ve emniyetli konutlara yönelik muazzam ve giderek artan bir talep var.

Hükümetler on yıllardır bu bölgelerin kalkınmasına yardımcı olma sorumluluklarından kaçınmaktadır. Dünya Bankası birkaç yıldır dünya çapında bir gecekondu mücadelesi ve yeni konut inşa etme çabaları da dahil olmak üzere uygun fiyatlı banliyö altyapı programlarını finanse etmektedir. Nihai çözüm birkaç kriteri karşılamalıdır: Uygun fiyatlı olmalı, yerel malzeme ve işgücü kullanılarak uygulanması kolay olmalı ve çevre dostu olmalıdır. Pahalı çözümler yaygın olarak uygulanmayacak ve çevreye zarar veren çözümler tasarım gereği daha uzun vadeli sorunlar yaratacaktır.

ECOBRICX® ile hükümetler, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel inşaatçılar artık bu insani felakete yardımcı olmak için konstrüksiyon tuğlaları oluşturan pahalı çimento bazlı veya yakıtla pişirme yöntemlerine karşı kanıtlanmış bir alternatife sahiptir.

ECOBRICX® yalnızca minimum ekipman, minimum eğitim gerektiren ve çimento ile ilişkili ağır çevresel ayak izine sahip olmayan yeşil bir alternatiftir.